۲۰۰ واحد صنعتی در شهر ک های صنعتی کرمان راکد است

ساخت وبلاگ
چکیده : مجید غفاری مدیر عامل شرکت شهرک های کرمان در گفتگوی اختصاصی با “پایگاه خبری تحلیلی کارگران کرمان” در... با عنوان : ۲۰۰ واحد صنعتی در شهر ک های صنعتی کرمان راکد است بخوانید :

مجید غفاری مدیر عامل شرکت شهرک های کرمان در گفتگوی اختصاصی با “پایگاه خبری تحلیلی کارگران کرمان” در خصوص هزینه هایی که تولید کنند گان در شهرک های صنعتی برای ارائه خدمات می پردازند ، گفت : هزینه های که شرکت شهرک ها در ازای خدمانت از تولید کنند گان در یافت می کند بر دو وجه است یک وجه آن هزینه های جاری است و  وجه دیگر آن هزینه های ایجاد  زیر ساخت هاست.

 

وی در خصوص هزینه های ایجاد زیر ساخت  در شهرک های صنعتی گفت : به طور مثال هزینه های جاری شهرک صنعتی شماره ۲ برای ایجاد زیر ساخت ها بر اساس سطح بندی وزارت صنعت و معدن از متری ۱۰۰ هزار تومان کمتر نیست اما برای رفاه حال تولید کنندگان متری ۸۰ تومان دریافت می کنیم لذا شهرک های دیگر استان هم سطح بندی شهرک ها بر اساس میزان حجم سرمایه گذاری ایجاد زیر ساخت می شود.

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی کرمان  ادامه داد : سطح بندی  زیر ساخت در شهرک های مختلف در سطح استان متفاوت است به طور مثال سطح بندی که در شهرک صنعتی قلعه گنج وجود دارد با شهرک صنعتی کرمان ۲ وسیرجان بسیار متفاوت است .

غفاری در رابطه با سطح بندی هر شهرک صنعتی ، گفت : سطح بندی ، در هر شهرک صنعتی بر اساس یک سری از پروژه ها ی تعریف شده  است که بر همان مبنا زیرساخت برای آن ایجاد می شود به طو رمثال شهرک صنعتی شماره ۲ کرمان شامل ۵۰ تا ۶۰ آیتم است لذا این آیتم ها حجم مشخصی دارند که بر اساس آن ها مشخص می شود که یک شهرک چه مقدار فضای سبز ،آسفالت کشی و یا جدول گذاری دارد لذا هم حجم و هم قیمت اجرایی این عملیات ها مشخص است که بر اساس قیمت واحد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مشخص است .

وی در خصوص زمین هایی که شرکت شهر کهای صنعتی  به تولید کنند گان واگذار می کند ، ابراز کرد : قیمت پایه زمین و ایجاد زیر ساخت در سطح های مختلف  برای شهرک های صنعتی متفاوت است لذا گاهی دولت ها با شرایط تخصیصی ۱۵ تا ۳۰ درصدی ، برای جذب سرمایه گذار به تولید کنند گان در این شهرک ها اختصاص می دهد که اقساط این شرایط می تواند از ۲۰ ماه تا ۴۰ ماه باشد ، د راین حین اگر زمینی که به یک واحد تولیدی واگذار می شود  به بهره برداردی  برسد می تواند از تخفیف حق انتفاع هم استفاده کند و قیمت این واگذاری ها در حق انتفاع کاملا مشخص است لذا اینکه در پاره ای از مواقع کسانی احساس می کنند که شرکت شهرک ها زمین به تولید کنندگان می فروشد ، اشتباه محض است.

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی کرمان به یکی از ایراداتی که مرتب به شهرک صنعتی گرفته می شود اشاره کرد  وگفت : این ذهنیت که زمین می فروشیم اشتباه است و شرکت شهرک ها زمینی را به کسی نمی فروشد بلکه بر اساس مصوبات ، قوانین و تخفیفات جذب سرمایه زمین را با قیمیت مناسب واگذار می کند و تنها پول خدمات را دریافت می کند به طور مثال یک خط تلفن  اگر در مرکز شهر نیاز به هزینه ای ۳۰۰ هزار تومانی داشته باشد ، اگر یک تولید کنند  بخواهد همین خط تلفن را در کیلومتر ۱۰ کرمان بخرد باید ۱۰۰ میلیون تومان هزینه کند لذا حضور در شهرک صنعتی و پرداخت هزینه خدمات باعث می شود هزینه های جاری یک واحد تولیدی کاهش یابد.

وی افزود : قیمت زمین بحثی است که اکثر منتقدان و دوستان  داخل استان به آن توجه دارند قیمت زمین را ما در زمان انتقال سند از تولید کننده دریافت می کنیم هر مقداری که ارزش منطقه ای را دارایی مشخص می کند ، قیمت بالایی که وجود دارد قیمت خدمات است لذا تولید کنند گان هر جا ی دیگری هم غیر از شهر ک های صنعتی باشد هم باید این هزینه ها را چند برابر بپردازند .

غفاری در ادامه به  هزینه های جاری یک شهرک پرداخت و گفت : هزینه های جاری تحت عنوان حق شارژ تلقی می شود در شهرک هایی که واگذار شده اندحق شارژ توسط هیئت مدیره شرکت خدماتیشان از تولید کنند گان دریافت می شود و شهرک هایی را هم که خود شرکت شهرک ها اداره می کند حق شارژ را هم خود ما دریافت می کنیم ، دریافت حق شارژ هم آیتم های خاص خودش را دارد لذا بیشترین شارژی که شرکت شهرک ها دریافت می کنند متری ۶۰۰ تک تومانی است در هر متر مربع زمین  که آن هم در طول یک سال است.

وی ادامه داد : قیمت شارژ در شهرک های صنعتی خصوصیاز متری ۱۲۰۰ تومان کمتر نیست وحتی توان اداره شهرک صنعتی را با متری ۶۰۰ تومان ندارند لذا برای هر پرداختی در شهرک های صنعتی یک سقف و ضریب قانونی مشخص شده است ، با توجه به دولتی بودن شرکت شهرک ها توان قیمت گذاری خودسرانه و خارج از دستور و ابلاغیات را نداریم لذا تمام قیمت های که در حال حاضر تصویب شده اند دارای سبقه دولتی و دستو العملی است .

غفاری اذعان کرد : همه کسانی که از شهرک های صنعتی استفاده می کنند و حق شارژ می دهند حق درخواست خدمات را دارند وشرکت شهر ک ها هم موظف به تامین خدمات به این افراد است .

مدیر عامل شرکت شهر ک های صنعتی استان کرمان در پاسخ به سئوال خبر نگار کارگری مبنی بر راکد بودن ۸۵۰ واحد صنعتی درشهر ک ها ی کرمان  گفت : در حال حاضر حدود ۱۵۰۰ واحد با توان بهره برداری داریم که حدودا ۲۰۰ عدد از  نها به طور کامل تعطیل هستند لذا واحد تعطیلی مد نظر شرکت شهرک ها، یعنی واحد هایی که راه اندازی شده به بهره برداری رسیدند اما اکنون تعطیل شده اند لذا ۸۵۰ واحد تعطیل ، واحد های نیمه تمامی هستند ، که  از فرآیند زمین تا بهره برداری به وضعیت نیمه تمام رسیده اند و هنوز به بخش بهره برداری نرسیدند لذا اینان  با دو مشکل رو به رو شدند که سمایه گذار یا آن را رها کردند و یا نیاز به کمک دارند لذا در صورت نیاز شرکت شهرک ها به انها کمک خواهد کرد  لذا این واحد هایی را که به بهره برداری نرسیدند از بحث واحد تولید باید جدا شوند .

وی ادامه د اد : در سال های ۹۳ و ۹۴ توانستیم هر سال ۳۰ واحد تولیدی را به وضعیت بهره برداری و تولید برگردانیم که با شکل های مختلف از تغییر مالکیت تا تغییر طرح و یافتن شریک مالی که باعث شد تعدادی از واحد های راکد شده به بخش تولید بر گردند لذا تعداد ۸۵۰ واحد تعطیل در آمار فعلی ما درست نیست و با هم همخوانی ندارد .

غفاری در پایان خاطر نشان کرد : در رنج مشخص شده  کشوری در شهرک های صنعتی واحد های تولیدی تعطیل ، حدود ۲۰ درصد است  لذا این رنج د رکرمان نزدیک به ۱۴ درصد است یعنی زیر رنج کشوری لذا این بحث واحد غیر فعال وتعطیل ونیمه  فعال نباید با هم مخلوط ودر جرگه مقایسه قرار بگیرد.

...
نویسنده : بازدید : 16 تاريخ : پنجشنبه 25 شهريور 1395 ساعت: 22:07